49 422 инсталации за 2008-2010
Лидер по простота и удобство!
eng rus bgr

Как да настроите Galloper CRM


Внедряването на която и да е CRM-система започва с анализа на това как искате да обслужвате вашите клиенти; с изясняване на вътрешните бизнес-процеси; с формализацията на организационната структура на управлението; с фиксирането на щатното разписание; с определянето на жизнения цикъл на продажбеното и следпродажбеното обслужване на Клиента.

След създаването на методиката/стратегията на работа с потребителите, се формулират функционалните и нефункционалните изисквания към CRM-системата, избира се CRM система и се съставя техническо задание за последващата настройка на CRM-системата според вашите нужди.

По-нататък, въз основа на техническото задание, техническите специалисти инсталират и настройват програмното обезпечение дистанционно или директно в офиса на клиента.

За не особено сложен малък и среден бизнес, внедряването на Galloper CRM може да се извърши и напълно дистанционно, получавайки при това 80% от максималната печалба, прилагайки само 20% усилия.

Определяне на важната информация за клиента

Освен етапите на продажба и информацията за контакт, полезно е да се отбелязват и допълнителни сведения за клиентите, например:

- информация за намеренията (да купи, продаде, препродаде и др.)

- информация за потребностите на клиента (какви стоки и услуги го интересуват, а какви не)

- други

Важно е да се отчита всяка информация за клиента, но се препоръчва в отделни полета само тези параметри, които ще се използват най-често в ежедневната работа с клиента.

Настройка на Galloper CRM

Дори при самостоятелна настройка/пренастройка на Galloper CRM се препоръчва да се създаде вътрешен документ <Техническо задание по настройката на Galloper CRM> с описание на изискванията към системата CRM:

- Списък със значенията от справочника <Статус>

- Списък със значенията на индивидуалните полета в картата на Клиента

- Списък с ролите на потребителите на системата с указание за нивото на достъп

- Списък с потребителите на системата (Име и фамилия, логин/парола, е-mail и др.)

- Списък със значенията от другите значими справочници

- Алгоритъм на съставяне на разписанието

Формализация на изискванията към настройката на Galloper CRM спомага да се избегнат грешките при първоначалното внедряване и да се спести време при по-нататъшното използване на системата.

Специално предложениеСпециално предложение
Безплатен курс "Как да повишите продажбите с 20%".
Специално предложение
Безплатно обучение "Как да внедрите CRM за 3 дни".
Специално предложение
Тест-драйв Galloper CRM - месец безплатно