49 422 инсталации за 2008-2010
Лидер по простота и удобство!
eng rus bgr

Как да внедрите Galloper CRM


Качественото обслужване на клиентите е необходимо условие за водене на бизнеса. Внедряването на концепцията CRM не изисква покупката на специализирана информационна система, но разходите за поддръжка на концепцията на управление на отношенията с клиентите, без внедряване на CRM система, експоненциално растат с нарастване броя на търговците. В големите компании c численост повече от 250 човека е внедрена CRM-система в 30-50% от случаите, а в малките и средни - едва около 10-20%.


Внедряването на CRM система за малките и средни компании се отличава от отличается от внедряването на CRM система в големи компании. За болшинството от големите компании се изисква настройка на workflow (бизнес-процесите) и внедряването се извършва на 3 етапа:


А) настройка на хартиения документооборот

Б) настройка на CRM системата без workflow ("хартиена" CRM)

В) настройка на сценариите на бизнес-процесите и ограниченията (CRM с поддържане на workflow)


В малкия и среден бизнес липсват твърдо регламентирани сценарии на обслужване на клиентите и обикновено не се изискват други ограничения, а и те понякога дори пречат на развитието на бизнеса. Затова, независимо от стратегията на продажбите и подхода към управлението на продажбите, може да се започне с внедряване на безплатни CRM-системи, например, с внедряването на персоналата версия на Galloper CRM.


Инсталацията на CRM системата трябва да е съпроводена от обучение на ръководителите и мениджърите. Затова сме подготвили допълнителна серия от безплатни и платени обучителни материали.


Независимо от това, каква CRM система ще използвате (безплатна персонална или за повече от 1 потребители), можете самостоятелно да внедрите и настроите Galloper CRM, като се възползвате от препоръките в раздела Внедряване/Безплатно.


Допълнително:

Безплатен курс "Как да повишите продажбите с 20% за ръководители".

Специално предложениеСпециално предложение
Безплатен курс "Как да повишите продажбите с 20%".
Специално предложение
Безплатно обучение "Как да внедрите CRM за 3 дни".
Специално предложение
Тест-драйв Galloper CRM - месец безплатно