49 422 инсталации за 2008-2010
Лидер по простота и удобство!
eng rus bgr

Безплатно внедряване на Galloper CRM


Внедряването на безплатната персонална версия и на версията за повече потребители Galloper CRM е по силата на всеки - не са ви необходими нито специални знания и навици, нито заплащане за помощ от специалисти. Абонирайте се за безплатния курс "Как да внедрите CRM за 3дни".

Или пък следвайте препоръките, изброени по-долу:


1. Изтеглете препоръки за работа с Galloper CRM за ръководителя

2. Изтеглете персоналната версия Galloper CRM

3. Изтеглете файла "Препоръки за мениджърите по продажби за работа с Galloper CRM"

4. Определете основните етапи на продажбите и съответстващите им статуси (по примера на точка на 2.4 от препоръките за мениджърите по продажби за работа с Galloper CRM)

5. Изтеглете файла "Настройка на Galloper CRM"

6. Настройте статусите в Galloper CRM съгласно вашите етапи на продажба (виж точка 3 от настоящата препоръка)

7. Настройте полетата в картата на клиента

8. Импортирайте данните в Galloper CRM

9. Поработете като мениджър (създайте карта, попълнете полетата, ползвайте филтъра за фирми)

10. Погледнете като ръководител възможностите на програмата за контрол на работата на мениджърите.

11. Незадължително: Поръчайте версията на Galloper CRM за повече потребители

12. Незадължително: Определете сървър за инсталация на сървърната част на Galloper CRM

13. Подготовка на работните места на мениджърите и инсталиране на програмата

14. Настройте статусите в Galloper CRM

15. Настройте полетата в картата на клиента

16. Импортирайте данните в Galloper CRM

17. Проведете семинар за мениджърите по продажби за важността от фиксирането на обажданията в Galloper CRM (обяснете им, че именно по данните от тази програма за позвъняванията им, ще оценявате качество им на работа)

18. Раздайте на мениджърите "Препоръки за мениджърите по продажби за работа с Galloper CRM"

19. Проведете вътрешен изпит за мениджърите по работа с Galloper CRM

20. Контролирайте и анализирайте работата на мениджърите: преглеждайте отчетите за позвъняванията им и техните резултати

Допълнително:

Безплатен курс "Как да внедрите CRM за 3дни".

Специално предложениеСпециално предложение
Безплатен курс "Как да повишите продажбите с 20%".
Специално предложение
Безплатно обучение "Как да внедрите CRM за 3 дни".
Специално предложение
Тест-драйв Galloper CRM - месец безплатно