49 422 инсталации за 2008-2010
Лидер по простота и удобство!
eng rus bgr

FAQ

Ръководство на потребителя (help)

По какво се различават платената и безплатната версии?

Аз изтеглих персоналната версия на Galloper, откъде да получа своите логин/парола?

Изтеглих безплатната персонална версия на CRM за един потребител. Тя изисква свързване със сървър. Къде и какви настройки трябва да направя?

Как работи филтърът за фирми според настройваните полета?

Програмата не импортира базата с фирми, в това число и от собствения шаблон. Как да решим проблема?

В картата на фирмата има ли възможност за добавяне на повече от 1 телефон и повече от едно лице за контакт?

Как да прегледам пълния списък с договори?

Как първият потребител може да види и променя фирмите, въведени от втория потребител и обратното?

Защо бутонът за изтриване не премахва фирмите? Как да отстраним фирми?

Може ли да се назначат няколко мениджъра за работа с една и съща фирма?

Може ли да се планират няколко контакта с една и съща фирма?

Как да добавяме/редактираме населени места?Въпрос: Ръководство на потребителя (help)

Отговор: В случай, че нещо не ви е ясно или не можете да разберете как работи, обърнете се към ръководството на потребителя, което можете да отворите от главното меню на програмата, с избиране на "Справка" - "Справка".


Въпрос: По какво се различават платената и безплатната версии?

Отговор: Безплатната версия по функционалност е напълно аналогична на платената, но е локална (за един потребител). Платената версия е мрежова и позволява да се настрои едновременната работа по нея на повече потребители.


Въпрос: Аз изтеглих персоналната версия на Galloper, откъде да получа своите логин/парола?

Отговор: логин: admin, мястото на паролата е празно (не е нужно да се въвежда нищо)


Въпрос: Аз изтеглих безплатната персонална версия на Galloper за един потребител. Тя изисква свързване със сървър. Къде и какви настройки трябва да направя?

Отговор: Galloper трябва да се стартира задължително от иконата, а не директно. В иконата е посочена конфигурацията. Например: <"C:\Program Files\Galloper Personal\GalClient.exe" -noautoupdate -server localhost>.


Въпрос: Как работи филтърът за фирми според настройваните полета?

Отговор: Филтър по това поле работи съгласно логическото "И". Съответно, когато Вие отбелязвате field1 "не" и field2 "да" - филтърът ще ви покаже само тези фирми, които имат точно такова съчетание на значенията на полетата.

Логическите custom полета могат "приемат" три значения: две значения за активност - да и не, и едно положение за неактивност. Ако трябва да се търси по едно от полетата, то останалите трябва да са в положение "неактивно".

Също така трябва да се проверяват във филтъра значението(съдържанието) на полето "Мениджър", тъй като по подразбиране то има значение на този, от чието име е входът в системата, а нужните ви фирми, могат да са назначени на различни мениджъри.

Также в фильтре необходимо проверять значения поля "Менеджер", т.к. по умолчанию оно имеет значение того, под кем выполнен вход в Galloper, а нужные Вам организации могут быть назначены разным менеджерам.


Въпрос: Програмата не импортира базата с фирми, в това число и от собствения шаблон. Как да решим проблема?

Отговор: Файлът "шаблон за импорт на фирми.csv" е предназначен за "обикновен импорт на фирми", а файлът "шаблон за импорт на фирми2.csv" е предназначен за разширен импорт.

За импорта е необходимо файлът да съответства на шаблона, т.е.:

1. Надписите към колонките, трябва да съответстват на тези в шаблона;

2. В никакъв случай не трябва да има пренасяне на редове

За обикновен импорт на фирми:

3. При този импорт е необходимо да се посочва за всяка фирма по един номер на телефона (при което дължината му не бива да надвишава 20 цифрови символа, при което всички нечислови символи се отстраняват). Но, ако се използва пренасяне на редовете, то телефоните изобщо не се импортират.

Для расширенного импорта организации:

4. За полетата PHONE, CONTACT_PERSON, DUTY, CONTACT_PHONE, EMAIL в качеството на разделител се използват запетаи [,]

5. Полетата CONTACT_PERSON, DUTY, CONTACT_PHONE, EMAIL са свързани помежду си и затова всичките те трябва да са попълнени, дори само с тире [-]. Ако в полето CONTACT_PERSON са посочени две или повече лица за контакт, то и в полетата DUTY, CONTACT_PHONE, EMAIL трябва да бъдат въведени също толкова контакти, т.е. два и повече.

Погледнете в ръководството:

4.4. Обикновен импорт на фирми и 4.5. Разширен импорт на фирми (справки).


Въпрос: В картата на фирмата има ли възможност за добавяне на повече от 1 телефон и повече от едно лице за контакт?

Отговор: За да добавите още един телефон или още едно лице за контакт е необходимо в картата на фирмата, в раздела за лица за контакт (телефон) да поставите курсора на мишката върху последния запис и да натиснете "стрелка надолу" от клавиатурата - ще се отвори допълнително поле за запис.

В контактната информация няма възможност за добавяне или премахване на колонки, но има възможност за промяна на ширината и поредността на колоните. Същата възможност има във всички списъци (такива като: списък на фирмите, списък с фактурите, справочниците, разписание на мениджъра и т.н.).


Въпрос: Как да прегледам пълния списък с договори?

Отговор: За да прегледате пълния списък с договори, трябва да имате права за преглеждате отчетите с договори ( настройка на правата за достъп - "Отчет за договорите").

В картата на фирмата има бутон "Договори" и бутон "Притурки"

В "Притурки" (приложения) можете да съхраните всеки файл, който не е по-голям от 1 Мб, включително и текстовия документ на типовия договор.

Чрез бутона "Договори" попадате в прозореца със списъка с договори на дадения клиент. Тук можете да добавите нов договор, който ще съдържа:

- Тип - например "Продажба на оборудване".

Типовете договори се задават като влезете в Настройки -> Справочници -> Типове договори. За да се отрази даден тип договор в картата на клиента, той задължително трябва да е активен (виж отметката пред наименованието на дадения тип). При създаването той има статус "неопределен" и, за да го направите активен, трябва да щракнете върху отметката веднъж. За да се запази в базата новия тип договор, трябва задължително да натиснете върху бутона със зелена отметка(горе, върху лентата с инструменти)

- Дата на подписване

- Дата на деактивация (може да се поставя само тогава, когато договорът е неактивен)

- Номер на договора (може да се генерира автоматично или да се въведе ръчно)

- Активност на договора

- Получен ли е оригиналът на договора

За да погледнете списъците с всички договори, трябва да влезете в Статистика -> Договори. По подразбиране се отразяват договорите на всички клиенти с днешна дата на сключване.

За да прегледате договори с други дати на сключване, трябва във "филтър" да поставите нужните ви дати, да натиснете "Приложи" (зелената отметка горе) и тогава в показалия се списък вие можете, например, да проконтролирате от кои фирми още не е получен оригинала на договора.


Въпрос: Как първият потребител може да вижда и променя фирмите, въведени от втория потребител и обратното?

Отговор: За да се прегледа пълния списък с фирми и да се внесат промени в която и да е фирма, трябва да имате следните права: "Промяна на своите фирми", "Промяна на фирмите от своя отдел", "Промяна на фирми от други отдели".

Списъкът с фирми по подразбиране се отваря спрямо този потребител, под чието име е направен вход в системата.

За да прегледате списъка с всички клиенти, трябва да отворите списъка с клиенти, да влезете във филтъра и да намерите там раздел "мениджър" (ако трябва - разгърнете го). Там ще видите вашето име, а срещу него три символа:

1. човече - при натискането му ще се появи вашето име;

2. три точки - там можете да изберете група от потребители (отнася се за големи фирми, където има повече отдели и трябва да изберете един от тях);

3. двойна зелена отметка - при натискането й ще се изберат всички мениджъри (по-точно потребители, които са въведени в системата).

За да видите пълния списък с фирми, използвайте отметката "Всички" и после натиснете "Приложи" (зелената отметка).

След като затворите прозореца със списъка с фирми, филтърът ще се изчисти и при следващото ви влизане в системата, трябва отново да влезете във филтъра, да изберете всички мениджъри и да натиснете "Приложи".


Въпрос: Защо бутонът за изтриване не премахва фирмите? Как да отстраним фирми?

Отговор: Бутонът за изтриване в списъка с фирми означава премахване от списъка, а не от базата с данни. Не може да се премахват фирми, защото не може да се отрича факта на съществуването на тези записи. Препоръчително е да създадете специален статус за фирмите, например "Грешка"(или друго наименование, което счетете за подходящо) и да ги прехвърляте на несъществуващ мениджър.


Въпрос: Може ли да се назначат няколко мениджъра за работа с една и съща фирма?

Отговор: Не е възможно, защото, съгласно идеологията на Galloper CRM, отговорен за фирмата може да е само един мениджър. За другите мениджъри можете да настроите права на достъп до картата на фирмата, до преглед или запис на случайни (незапланирани контакти), но да включат "чужда" карта в своето разписание - не могат.


Въпрос: Могат ли да се планират няколко контакта с една и съща фирма?

Отговор: Няма смисъл да се задава последователност на контактите с една и съща фирма, поради това, че след всеки пореден контакт, отношенията с фирмата се променят и не може да се прогнозира какво ще последва след това. В такъв случай би се наложило да се промени предварително зададената поредица от контакти. Освен това, в Galloper CRM специално не е реализирана поддръжка workflow (сценарии и ограничения), тъй като този продукт е предвиден за малкия и среден бизнес, където всичко е много динамично и бързо се променя.


Въпрос: Как да добавяме/редактираме населени места?

Отговор: За да добавите населено място в справочника с населени места, изберете от главното меню "Настройки" -> "Справочници" -> "Градове".

По подразбиране във всеки прозорец се отварят не повече от 100 реда. За да увеличите редовете, най-долу има възможност за регулиране на броя показвани редове.

С натискането върху "+" Вие увеличавате количеството показвани редове. Можете да изберете измежду: 100, 200, 500, 1000, 5000, Всички. След това трябва да натиснете върху "Обнови" от горния панел на прозореца.

Също така тук се показват номера на избрания (активен) ред и общия брой редове.

Например:

Броя показвани редове ще бъде съхранен и при следващото пускане на програмата ще се покаже това, което сте избрали.

Изключение: ако последния път сте избрали "Всички", то това ще се промени на 5000.

За да добавите ново населено място, върху горния панел на прозореца натиснете знака "Нов запис" (бял лист) и попълнете полетата на новото населено място.

За да редактирате населено място, щракнете два пъти в редактираното поле, например върху името, променете го и натиснете Enter.

За да приложите направените промени, върху горния панел на прозореца натиснете върху знака "Приложи промените" (зелената отметка).

Филиали - ако в това поле има отметка, то този град в списъка с градове в картата на клиента и картата на потребителя, ще бъде поставен в първата част на списъка, т.е. отначало ще бъдат отразени по азбучен ред градовете, отбелязани с отметка, а след това - останалите градове, също в азбучен ред.

След като сте редактирали справочника, трябва да рестартирате Galloper.Специално предложениеСпециално предложение
Безплатен курс "Как да повишите продажбите с 20%".
Специално предложение
Безплатно обучение "Как да внедрите CRM за 3 дни".
Специално предложение
Тест-драйв Galloper CRM - месец безплатно